Directiecomité

Het directiecomité bestaat uit:

  • de voorzitter van de raad van bestuur
  • de ondervoorzitter van de raad van bestuur
  • de directeur

 

De bevoegdheden zijn:

  • het algemeen dagelijks bestuur
  • dringende zaken, aankopen
  • het voorbereiden van de vergaderingen van de raad van bestuur
  • oordelen over opportuniteiten inzake recht van voorkoop met eindbeslissing door de raad van bestuur 
  • het voeren van de selectieprocedure bij aanwerving van personeel