MISSIE

 

Eigen Dak heeft als doel een thuis te bieden aan personen of gezinnen met een bescheiden inkomen.

Het is onze wens aan iedereen die voldoet aan de geldende voorwaarden een kwalitatieve en betaalbare woning aan te bieden.

Onze maatschappij is actief in Wetteren, Laarne en Wichelen.

 

 

VISIE

 

Om deze missie te realiseren bouwen we verder op een aantal kernbegrippen die de basis vormen van onze visie :

 

Betaalbaarheid :

Onze woningen worden aan een sociale huurprijs verhuurd (afhankelijk van het gezinsinkomen).

Wij zorgen ervoor dat wij bij al onze activiteiten (bouwen, renoveren, onderhoud van woningen) op een kostenefficiënte wijze werken.

 

Kwalitatief wonen :

Wij realiseren duurzame, kwaliteitsvolle nieuwe projecten en herwaarderen het bestaande patrimonium door ongeschikte huizen te renoveren en indien nodig te slopen en te vervangen.  

 

Thuisgevoel :

Wij creëren een fraaie en aangename leefomgeving, waar iedereen zich veilig voelt en tot rust kan komen.

 

Toegankelijkheid :

Wij garanderen een aanbod van woningen aan specifieke doelgroepen zoals mensen met een fysieke beperking en senioren.