Over ons

Op 22 maart 1922 werden de beheerders en commissarissen van onze vennootschap benoemd. Er werd beslist de stichtingsvergadering te houden op 25 april 1922. Het doel van de vennootschap was het schrijnend gebrek aan woningen na de eerste wereldoorlog te verhelpen.   

De eerste voorzitter was de heer Louis Marichal. De raad van bestuur werd gevormd door de notabelen van de gemeente, die hoopten door het oprichten van sociale woningen aan hun talrijke werknemers de gelegenheid te geven een huisje te huren dicht bij het werk. Voorzitter Marichal zei in zijn openingsrede: “Van heden af dus handen aan ‘t werk geslagen om zoo gauw mogelijk te kunnen bewijzen dat de Samenwerkende Maatschappij voor het bouwen van goedkoope woningen “Eigen Dak” te Wetteren geen doodgeboren kind is.”.

Eigen Dak heeft de wens van voorzitter Marichal waargemaakt: onze maatschappij verhuurt momenteel 952 woongelegenheden.  

Na de woelige oorlogsperiode werden heel wat gezinswoningen gerealiseerd in de gemeente Wetteren. Ook in de aanpalende gemeenten groeide de interesse voor sociale woningen. In 1954 sloot Kalken zich aan bij onze maatschappij. Gezien het succes volgde kort nadien ook de gemeente Laarne. In 1967 was het de beurt aan de gemeente Schellebelle, nu deelgemeente van Wichelen. Sinds 1985 laat onze maatschappij stelselmatig renovatiewerken uitvoeren aan het bestaande patrimonium of worden verouderde woningen vervangen door nieuwbouw. Daarnaast worden blijvend inspanningen geleverd om nieuwe projecten te realiseren.