Mijn plaats op de wachtlijst

Wachtlijst

Na je inschrijving kom je op de wachtlijst voor verschillende woningtypes. Waar je wilt wonen en de grootte van je gezin bepalen deze woningtypes.

Nu zit je in een wachttijd tot je een woning van jouw keuze kunt huren. Je schuift omhoog op de wachtlijst als we een woning gelijkaardig aan jouw keuze verhuren en als er geen voorrangen zijn voor andere kandidaten.

Zodra je bovenaan de wachtlijst staat, nodigen we je uit om de woning te komen bekijken.

 

Wachttijd

Hoelang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen. De wachttijd voor de toewijs van een sociale woning kan namelijk sterk variëren en is afhankelijk van de keuze van het type woningen en de gevraagde gemeente. De gemiddelde wachttijd voor woningen is aanzienlijk langer dan voor appartementen. In 2018 bedroeg de gemiddelde wachttijd 39 maanden.

Kandidaat-huurders die in de periode van zes jaar voor de toewijzing drie jaar inwoner zijn of geweest zijn van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, hebben voorrang. Voor kandidaat-huurders die niet voldoen aan deze voorwaarde kunnen de wachttijden afhankelijk van de woningkeuze zeer lang oplopen. Als je niet gedomicilieerd bent in een van de gemeenten van ons werkgebied raden wij je dan ook aan je in te schrijven bij een huisvestingsmaatschappij die actief is in je domiciliegemeente. Als je dit wenst kunnen wij je inschrijvingsdossier doorsturen naar de betreffende huisvestingsmaatschappij.

 

Wijzigingen altijd doorgeven

Het is heel belangrijk dat je ons laat weten als je verhuist naar een ander adres. Alleen zo komt onze briefwisseling voor een actualisatie of aanbod goed bij jou terecht.

Je verwittigt ons binnen de maand nadat je adres officieel veranderd is. Dat wil zeggen dat de wijkagent de verhuis heeft bevestigd en je bent langs geweest op het gemeentehuis om je identiteitskaart en andere documenten te laten aanpassen.

Ook een wijziging in jouw inkomen of gezinssamenstelling geef je binnen de maand door.

 

Huurpremie

Sta je al vier jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning en huur je ondertussen een private huurwoning? Dan kan je misschien maandelijks een huurpremie krijgen.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen en het bedrag van de huurpremie verschilt in elke situatie. Meer informatie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen stuurt je automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier op als je in aanmerking komt voor de premie. Ze baseert zich daarvoor op gegevens van onze en andere huisvestingsmaatschappijen over de wachttijd en jouw inkomen. Laat ons dus zeker elke wijziging in je adres of gezinsinkomen meteen weten.