Op weg naar één woonmaatschappij

In 2023 slaan de sociale huisvestingmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Vlaanderen de handen in elkaar om samen woonmaatschappijen te vormen. Concreet betekent dit dat er in jouw gemeente op termijn slechts één woonorganisatie zal zijn. Op die manier wordt soci­aal wonen een­vou­di­ger: één aan­spreek­punt voor alle kan­di­da­ten en bewoners.

Het gebied waar Eigen Dak en het SVK-LWW van­daag actief zijn, wordt opge­splitst over 2 nieuw te vor­men woon­maat­schap­pij­en. Afhan­ke­lijk van waar je woont, word je huur­der bij een ande­re woonmaatschappij. Huurders van de gemeente Wichelen sluiten aan bij de woonmaatschappij rond Dender Zuid. Huurders van Laarne en Wetteren zullen aansluiten bij de woonmaatschappij die Eigen Dak en het SVK-LWW zullen oprichten rond Gent – Oost. Binnen deze woonmaatschappij zullen ook  de huurders van de sociale huisvestingsmaatschappij en het SVK van de gemeenten Lochristi en Wachtebeke aansluiten.

 

Wat bete­kent dat voor jou als huurder?

We willen je geruststellen, de woonmaatschappij zal geen invloed hebben op jouw woonsituatie. Als huurder kan je gewoon in je woning blijven. Dit zal door de fusie niet veranderen. Als de gemeente waar je nu woont niet meer tot ons werkingsgebied behoort, dan zal dit geen invloed hebben op je woonzekerheid! Uiteraard op voorwaarde dat je zelf ook de spelregels volgt (huishuur betalen, goed onderhoud,…). De afspraken die momenteel gelden, blijven bestaan.

Om de overstap vlot te laten verlopen en om jou als huurder nog beter van dienst te zijn, verhuist het SVK in december naar de gebouwen van Eigen dak (Felix Beernaertsplein 55 te 9230 Wetteren).

Het komen­de jaar zullen we je verder informeren. Hou zeker de huurderskrant, website en facebook in de gaten!