Mijn buren

 

Je buren kies je niet. Ze wonen gewoon naast, boven of onder je. Toch heb je dagelijks met elkaar te maken. Door rekening te houden met elkaar blijft het leuk in jouw buurt.

 

Enkele tips voor een goed contact:

  • Groet je buren, dat is aangenaam.
  • Maak een praatje, dan weet je wat er leeft.
  • Zorg dat het stil is tussen 22 uur ’s avonds en 8 uur ‘s morgens. Kondig een feestje of mogelijke geluidshinder aan, maar beperk eventuele overlast tot een minimum.
  • Laat geen voorwerpen of afval slingeren in de gang of op de stoep.
  • Help spontaan een handje als je ziet dat je buur het kan gebruiken.

Meer tips lees je in het boekje ‘oh ja… de buren!

 

Krijg je toch te maken met lawaaihinder, een burenruzie of problemen rond zwerfvuil of huisvuil, dan kan je altijd contact opnemen met onze sociale dienst op het nummer 09 365 43 10 (keuzemenu 2).

 

In het kader van het project 'een goede buur in je buurt' stelden wij toezichters aan in de appartementsgebouwen in de Wegvoeringstraat, Roosbroeklaan, Esdoornlaan en Lindenlaan in Wetteren; Zandvleuge, Bunderakker en Boombosstraat in Kalken en Oud Dorp in Wichelen.

De toezichters staan ons bij om de leefbaarheid in de appartementsgebouwen in stand te houden en te verbeteren. Zij houden ook een oogje in het zeil in het gebouw en melden defecten in de gemeenschappelijke delen aan Eigen Dak. Daarnaast maken zij nieuwe huurders ook wegwijs in het gebouw. De toezichters bemiddelen niet bij technische klachten of bij conflicten tussen huurders.