Nuttige links

Sociale huisvesting

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen: www.vmsw.be

Sociaal Verhuurkantoor: www.svk-lww.be

Huurdersbond: www.huurdersbond.be

Gemeenten in het werkgebied

Gemeente Wetteren: www.wetteren.be

Gemeente Laarne: www.laarne.be

Gemeente Wichelen: www.wichelen.be

OCMW's in het werkgebied 

OCMW Wetteren: www.sociaalhuiswetteren.be

OCMW Laarne: www.laarne.be

OCMW Wichelen: www.wichelen.be

Vlaamse Huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning: www.huurpremie.be

Regionale sites

Provincie Oost-Vlaanderen: www.oost-vlaanderen.be

Wonen Oost-Vlaanderen: www.vlaanderen.be

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: www.vvsg.be

Taal en inburgering

Nederlands leren: www.integratie-inburgering.be

Inburgering: www.inburgering.be

Energie en premies

Eandis: www.eandis.be

Energie Tips: www.emis.vito.be

Informazout: www.informazout.be

Premiezoeker: www.premiezoeker.be

Energie sparen: www.energiesparen.be

Vreg: www.vreg.be

Aanpasbaar bouwen

Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap: www.vlafo.be

Woonkrediet

Vlaamse Woonlening: www.vlaamsewoonlening.be

Vlaams Woningfonds: www.vlaamswoningfonds.be