Huurder

Wie kan huurder worden ?

Een kandidaat-huurder kan toegelaten worden tot een sociale huurwoning als hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, die dezelfde zijn als de inschrijvingsvoorwaarden.  Wij verwijzen hiervoor naar het intern huurreglement.

Op het ogenblik dat een woning of appartement vrijkomt wordt er een lijst gemaakt volgens prioriteit en volgens datum van inschrijving. 

De toewijzing gebeurt door de verhuringscommissie die rekening houdt  met de rationele bezetting, de absolute voorrangsregels, de optionele voorrangsregels en de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister.

Men mag één keer een woning weigeren.  Na de tweede weigering wordt de inschrijving geschrapt en kan men zich desgewenst opnieuw inschrijven.

Na aanvaarding van de woning wordt een overzicht opgemaakt met vermelding van de huurgelden, huurwaarborg en bijkomende kosten.  De huur gaat in op de eerste kalenderdag van de maand in samenspraak met de huisvestingsmaatschappij.