Laat het ons weten

Heb je een klacht over onze dienstverlening of over een bepaalde dienst? Bezorg ons jouw klacht. Je kan hiervoor gebruik maken van ons klachtenformulier (pdf - 120 kB) of je kan ook online klacht indienen. We zoeken samen een oplossing.

We sturen je binnen de tien dagen een ontvangstbevestiging. Je krijgt je antwoord maximaal 45 dagen nadat je van ons een ontvangstbevestiging ontving. 

 

Ombudsdienst

Ben je niet tevreden met de oplossing die wij jou bieden nadat je de klacht bij ons indiende? Dan kan je terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst. 

De Vlaamse Ombudsdienst zal pas in actie treden als je eerst de nodige stappen ondernam om jouw klacht met ons zelf te bespreken.

Je bereikt hen:

 

Toezichthouder

Ben je nog niet akkoord met een beslissing van onze maatschappij? Dan kan je in een derde stap de toezichthouder contacteren om 'verhaal' aan te tekenen.

 

Vlaamse overheid

Wonen in Vlaanderen

Afdeling Toezicht

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 40

1000  Brussel