Verhuringscommissie

Deelcommissie van de raad van bestuur

 

Samenstelling:

  • voorzitter van de raad van bestuur
  • 2 vertegenwoordigers van de particuliere sector
  • 2 vertegenwoordigers van de gemeente Wetteren
  • 1 vertegenwoordiger van de gemeente Laarne
  • 1 vertegenwoordiger van de gemeente Wichelen

 

Bevoegdheden:

  • toewijzigen van sociale huurwoningen, conform het Sociale Huurbesluit, het intern huurreglement en het eventuele gemeentelijk toewijzingsreglement
  • gemotiveerde weigering
  • op wacht zetten van kandidaat-huurder
  • versnelde toewijzingen wegens bijzondere omstandigheden van sociale aard na voorafgaand akkoord van de raad van bestuur