Nuttige links

Sociale huisvesting

Wonen in Vlaanderen: www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/huren-en-verhuren

Sociaal Verhuurkantoor Laarne Wetteren Wichelen: www.svk-lww.be

Huurdersbond: www.huurdersbond.be

Vlaamse Huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning: www.vlaanderen.be/vlaamse-huurpremie-voor-kandidaat-huurders-van-een-sociale-woning

 

Gemeenten in het werkgebied

Gemeente Wetteren: www.wetteren.be

Gemeente Laarne: www.laarne.be

Gemeente Wichelen: www.wichelen.be

 

OCMW's in het werkgebied 

OCMW Wetteren: www.wetteren.be/sociaal-huis

OCMW Laarne: www.laarne.be/welzijn

OCMW Wichelen: www.wichelen.be/OCMW 

 

Gezondheid en milieu

Afvalkalender Verko: www.dds-verko.be

Ventileren en verluchten: www.vlaanderen.be/

 

Regionale sites

Provincie Oost-Vlaanderen: www.oost-vlaanderen.be

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: www.vvsg.be

 

Energie en premies

Fluvius: www.fluvius.be

Energie Tips: www.energiesparen.be

Premiezoeker: www.premiezoeker.be

Vreg: www.vreg.be

 

Aanpasbaar bouwen

Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap: www.vlafo.be

 

Woonkrediet

Vlaamse Woonlening: www.vlaamsewoonlening.be

Vlaams Woningfonds: www.vlaamswoningfonds.be